Zorgtuin Groeningherland
 
"Iedereen kan wat doen. Soms weet je alleen niet precies wat"

Nieuws


Nieuws


Terug naar overzicht

28-03-2018

Keurmerk gehaald

De zorg staat niet stil en daarom de zorgtuin ook niet. Ieder jaar weer is het van belang dat we opnieuw aan alle eisen voldoen en ons keurmerk kunnen behouden. Om dit te doen moeten wij onder andere een jaarverslag schrijven. Hierin staat een overzich van alle activiteiten die wij hebben georganiseerd, maar ook een verantwoording waarom de keuzes gemaakt zijn zoals ze gemaakt zijn. Een erg belangrijk onderdeel omdat ook wij kritisch zijn op ons eigen handelen. Door middel van reflecteren en evalueren proberen wij onze dienstverlening op een hoog niveau te houden en aan te laten sluiten op de vraag van onze deelnemers. Zij zijn immers de gebruikers en verdienen het beste wat wij ze kunnen bieden.
Op 27 maart kregen wij de verlossende e-mail dat ook dit jaar wij weer volledig voldoen aan de eisen van de keurmerk Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen. Natuurlijk blijven wij ons altijd bijscholen om ook alle volgende jaren weer aan de gestelde criteria te blijven voldoen. Voor nu vieren we weer een klein feestje!



Terug naar overzicht